Reglament

Informació detallada sobre l'esdeveniment

REGLAMENT

Cada participant en la travessa de SKIMO2 està obligat a disposar de la targeta federativa de competició o una assegurança de dia que cobreixi la practica d’aquesta activitat.

LLICÈNCIA DE DIA

CURSA EN FORMAT INDIVIDUAL

En categoria Cadet i Juvenil , obligació de ACEPTAR amb la inscripción de la autorització dels pares o tutors de cada participant.

En categoría Infantil : obligación de anar acompanyat per un Adult.

En el cas que la previsió meteorològica sigui molt adversa i l'helicòpter no pugues volar, la organització es veuria en l'obligació d'anular la prova per motius de seguretat.

Cada corredor haurà de signar el reglament AL FER INSCRIPCIÓ i d’aquesta manera accepta la seva participació sota la seva responsabilitat. L’organització declina tota la responsabilitat en cas de danys personals o materials sofert per propis o tercers derivats de la celebració la SKIMO2.


En cas d’abandó aquest ha de COMUNICAR OBLIGATÒRIAMENT en un punt de control de l’organització o al telefon habilitat de S.O.S.


L'organització farà uns punts d'assistència /abandó durant els recorreguts per als participants que no es vegin capaç de continuar, quan l'organització ho cregui convenient, acompanyaran a tots els participants que hagin abandonat fent un comboi via terrestre fins a un punt de recollida on disposaran d'un vehicle de l'organització que els traslladarà fins a l'arribada.
Fora d'aquests punts llevat de lesió o problemes de salut importants tota evacuació anirà a càrrec del mateix corredor.

L’Organització es reserva el dret de modificació i ampliació de les cobertures d’assegurances sol·licitades als participants, segons allò que disposa la llei vigent en cada moment.

Per tot el que no estigui previst en aquest reglament l’organització pot fer valer el reglament de la FAM.

Per Puntuar a la Copa Andorra d’esquí de muntanya , La Copa Andorra , es gestionada directament per la F.A.M, la qual posarà a disposició de l’Organització els seus arbits i s’aplicarà el seu reglament.

https://www.fam.ad/index.php/documents_oficials/

Per puntuar a la Copa Catalana . La Copa Catalana, es gestionada directament per la FEEC, la qual posarà a disposició de l’Organització els seus arbits i s’aplicarà el seu reglament.

REGLAMENT DE LES COMPETICIONS D’ESQUÍ DE MUNTANYA