Equipament obligatori

Informació detallada sobre l'esdeveniment

Parell d’esquís amb Fixacions
Pals
Arva
Pala
Sonda
Xiulet
2 jocs de pells per persona (recomanable 1 parell mes per equip)
Manta tèrmica
Ulleres de sol
Casc homologat
Motxilla de mínim 20l
Gorro
3 capes part de dalt
2 capes part de baix
Frontal petit
Petita farmaciola per equip ( esparadrap, compeed, venes...)
*recomanable: Crampons: l’organitzacio pot demanar el seu ús.